2008  yılında  bilgi, tecrübe  ve  diğer  birikimlerini, çok  sevdikleri  Fenerbahçe  Spor  Kulübü’nün  yararına  kullanmak  isteyen  ve yüreği  Fenerbahçe  sevgisi  ile dolu  olan  kişilerin  bir  araya  gelerek  Fenerbahçe’ye  hizmet  etmek  fikrinden  hareketle  kurulan Başkent  Fenerbahçeliler  Derneği ,  2010  yılında  ünvan değişikliğine  giderek  ANKARA  FENERBAHÇELİLER  DERNEĞİ  olarak tescil  edilmiştir. 

 

         Ankara  Fenerbahçeliler  Derneği  öncelikle  dürstlük , şeffaflık  ve  Fenerbahçe'ye  hizmette  şahsi menfaat  ve  çıkar  ilişkilerinden uzak  durmayı  bir  ilke edinmiştir .

 

         Cumhuriyet  değerlerine , Atatürk  ilke  ve  inkılaplarına  kararlılıkla  bağlı  olan  derneğimiz ,  Türkiye'nin  en  büyük  sivil  toplum ve SPOR  ÖRGÜTÜ  olan  Fenerbahçe  Spor Kulübü'nün   Ankara'da  tanıdığı  tek  dernek  olarak  faaliyetlerine  devam  etmektedir. 

 

       Dün  olduğu  gibi  bugün  de  Sayın  Başkanımız  Aziz  Yıldırım'ın  yanında  olacağımızı  ve  kendi  ifadeleriyle  " Darağacında olsak bile son sözümüzün  FENERBAHÇE  olacağını "

 

      Ve  yine  Büyük  Başkanımızın  ifadeleriyle ; suçumuz  Fenerbahçeli  ve  Vatansever  olmaksa,  ölene  kadar  mahkum yaşamayı göze alacağımızı  tüm  kamuoyuna  bildiririz.

 

 

                                                                                   NE ALNIMIZDA BİR AYIP

                                                                           NE KOLTUK  ALTINDA SAKLI HAÇIMIZ

                                                                                      BİZ BU HALKI SEVDİK

                                                                                          VE BU ÜLKEYİ,

                                                                     İŞTE BAĞIŞLANAMAZ, KORKUNÇ SUÇUMUZ….